Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên website ChiBinh.Net, sau đây gọi tắt là Rao vặt ChiBinh. Chính sách bao gồm mô tả cách mà Rao vặt ChiBinh.Net tiếp nhận, lưu trữ, sử dụng và bảo vệ các thông tin này.

1. Bảo mật thông tin người dùng:

- Khi khách hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký, đăng nhập trên ChiBinh.Net, tùy từng trường hợp, khách hàng cần cung cấp một số thông tin cần thiết cho các việc trên. Khách hàng cần đảm bảo các thông tin cung cấp là chính xác. Trong mọi trường hợp phát sinh tranh chấp và/hoặc khiếu nại, Rao vặt ChiBinh.Net sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết nếu các thông tin khách hàng cung cấp là không chính xác hoặc giả mạo.

- Mọi thông tin khách hàng cũng như các thông tin trao đổi giữa khách hàng và Rao vặt ChiBinh.Net đều được Rao vặt ChiBinh.Net lưu giữ, bảo mật và cung cấp không tiết lộ các thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp cung cấp với mục đích phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng.

2. Bảo mật thanh toán:

- Rao vặt ChiBinh.Net có các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán riêng đảm bảo thông tin thanh toán của khách hàng được lưu giữ tuyệt đối an toàn. Ngoài ra, hệ thống thanh toán trên ChiBinh.Net được kết nối với các đối tác thứ ba như SenPay, theo đó, tuân theo toàn bộ các tiêu chuẩn bảo mật của cổng thanh toán này.

- Các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế được thực hiện thông qua kết nối SenPay đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của SenPay gồm:

+ Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.

+ Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán PCI do Control Case cấp.

- Thông tin thẻ ngân hàng của khách hàng không được lưu trên hệ thống của Rao vặt ChiBinh.Net. Khi khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán đơn hàng trên Rao vặt ChiBinh.Net, thông tin thẻ sẽ được nhập trên website Cổng thanh toán SenPay.

Please publish modules in offcanvas position.